Natura, ús o abús? (2018-2019)

 

SUMARI

Pròleg de Joandomènec Ros. President de l’Institut d’Estudis Catalans

Pròleg dels coordinadors

Bases ecològiques per a la gestió de la natura · [Abstract]
Jaume Terradas. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Professor emèrit d’ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

Balanços econòmics i patrimonialització ambiental · [Abstract]
Ramon Folch. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. President d’ERF – Estudi Ramon Folch i Associats, SL. Col·legiat d’Honor del Col·legi d’Economistes de Catalunya

1 Canvis recents en les cobertes del sòl i en la dinàmica del paisatge als Països Catalans: implicacions en la conservació del patrimoni natural · [Abstract]
Joan Pino. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Departament de Biologia Vegetal, Biologia Animal i Ecologia (BABVE), Universitat Autònoma de Barcelona
Enrique Álvarez. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Corina Basnou. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Josep Maria Espelta. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Óscar González-Guerrero. Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
Javier Gordillo. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Anna Guàrdia. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Rosó Isern. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Marina Palmero. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Paloma Vicente. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Xavier Pons. Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

2.a El procés d’urbanització · [Abstract]
Oriol Nel·lo. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Checa. Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

2.b Ciutats i natura, una relació canviant · [Abstract]
Margarita Parés. Programa de Biodiversitat i Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona

2.c Avaluació ambiental
Josep Maria Torrents. Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental, Departament de Territori i Sostenibilitat

3 El model energètic · [Abstract]
Joaquim Corominas. Doctor enginyer i màster en enginyeria elèctrica per la Universitat de Berkeley. President de l’Associació Congrés d’Energia de Catalunya

4.a.I El medi geològic com a recurs · [Abstract]
Carme Puig. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
David Serrat. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Facultat de Ciències de la Terra, Universitat de Barcelona

4.a. II Els georiscos · [Abstract]
Joan Manuel Vilaplana. Facultat de Ciències de la Terra, Universitat de Barcelona

4.b El sòl · [Abstract]
Ramon Vallejo. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Pere Casals. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Solsona
Josep Lascurain. Consultora SGM
Núria Roca. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Joan Romanyà. Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona
Pere Rovira. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Solsona
Maria Teresa Sauras-Yera. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona

4.c L’aigua, un bé preuat que cal protegir · [Abstract]
Antoni Munné. Departament de Control i Qualitat de les Aigües, Agència Catalana de l’Aigua
Núria Bonada. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Narcís Prat. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona

4.d L’evolució del clima regional i local a Catalunya als darrers quaranta anys. Conceptes nous i recomanacions de futur · [Abstract]
Javier Martin-Vide. Departament de Geografia, Universitat de Barcelona

4.e Els espais agraris a Catalunya, 1978-2018 · [Abstract]
Josep Montasell. Fundació Agroterritori

4.f La gestió dels espais forestals · [Abstract]
Francisco Lloret. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Unitat d’Ecologia, Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, Universitat Autònoma de Barcelona

4.g L’espai litoral · [Abstract]
Josep Pintó. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP), Universitat de Girona.
Carla Garcia-Lozano. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP), Universitat de Girona
Francesc Xavier Roig-Munar. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP), Universitat de Girona

4.h.I Recursos marins · [Abstract]
Jordi Lleonart. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Institut de Ciències del Mar / CSIC.
Josep Lloret. Institut d’Ecologia Aquàtica; Càtedra Oceans i Salut Humana, Universitat de Girona

4.h.II Proliferacions algals nocives a la costa catalana · [Abstract]
Marta Estrada. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Institut de Ciències del Mar / CSIC

4.h.III Contaminació i trànsit marítim

4.i Turisme, lleure i esport al medi natural · [Abstract]
Jordi Soler. Geògraf, especialitzat en planificació i gestió d’espais naturals

4.j Els gens · [Abstract]
Joan Casals. Fundació Miquel Agustí / Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya
Francesc Casañas. Fundació Miquel Agustí / Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya
Joan Simó. Fundació Miquel Agustí / Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Jordana. Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona
Pere Arús. IRTA; Centre de Recerca en Agrigenòmica, CSIC-IRTA-UAB-UB
Pere Puigdomènech. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Centre de Recerca en Agrigenòmica, CSIC-IRTA-UAB-UB

5.a La protecció i la gestió de la natura. Mesures genèriques · [Abstract]
Xavier Carceller. Doctor arquitecte

5.b Els espais naturals protegits de Catalunya: evolució durant els darrers quaranta anys, estat actual, diagnosi i propostes a mitjà termini · [Abstract]
Josep Maria Mallarach. Consultor ambiental. Membre de la Comissió Mundial d’Àrees Protegides de la UICN

5.c.I Espècies protegides i amenaçades: flora i funga · [Abstract]
Cèsar Blanché. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
Llorenç Sàez. Departament de Biologia Vegetal, Biologia Animal i Ecologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Societat d’Història Natural de les Balears

5.c.II Espècies protegides i amenaçades: invertebrats
Miquel Arnedo. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona

5.c.III Espècies protegides i amenaçades: fauna vertebrada continental · [Abstract]
Dolors Vinyoles. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Enric Aparicio. Institut d’Ecologia Aquàtica, Universitat de Girona
Adolf de Sostoa. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Gustavo A. Llorente. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Eudald Pujol-Buxó. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Albert Montori. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
José Domingo Rodríguez-Teijeiro. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona
Pedro J. Cordero. Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC, (CSIC/UCLM/JCCM)
Santiago Palazón. Servei de Fauna i Flora, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
Yolanda Melero. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Joaquim Gosálbez. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona

5.c.IV Espècies protegides i amenaçades: marines
Cristina Linares. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona

6 L’economia de la natura · [Abstract]
Ignasi Puig. Fundació ENT Medi Ambient i Gestió
Jofre Rodrigo. Xarxa de Custòdia del Territori

7.a La governança del patrimoni natural i la biodiversitat a Catalunya. Evolució, diagnosi i proposta de futur · [Abstract]
Alexandre Casademunt. Professor titular de Ciència Política i de l’Administració, Universitat Autònoma de Barcelona. President del Centre per a la Sostenibilitat Territorial de Catalunya

7.b Empreses i natura · [Abstract]
Llorenç Planagumà. Centre per a la Sostenibilitat Territorial

7.c Organitzacions · [Abstract]
Puri Canals. Doctora en ciències biològiques. Consultora internacional en conservació de la natura

8.a Recerca: una reflexió sobre el que fou, és i podria ser · [Abstract]
Jordi Catalán. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

8.b La formació ambiental en els últims quaranta anys · [Abstract]
Anna Maria Geli. Institut de Recerca Educativa, Universitat de Girona
Rosa Maria Medir. Institut de Recerca Educativa, Universitat de Girona

8.c Educació ambiental. Trenta anys d’evolució, extensió i diversificació · [Abstract]
Teresa Franquesa. Directora d’Estratègia i Cultura de Sostenibilitat, Àrea d’Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona; membre del Comitè de Comunicació i Educació de la UICN

9 La petjada ecològica de Catalunya i Andorra: càlculs, reflexions i propostes · [Abstract]
Josep Maria Mallarach. Consultor ambiental. Membre de la Comissió de Política Ambiental, Econòmica i Social de la UICN